Allmän betingelser

Artikel 1

Dessa leveransvillkor gäller för alla erbjudanden och / eller alla avtal som VitexNatura ingår med tredje part. Publikationen kan göras bland annat genom att i förväg lämna en kopia av leveransvillkoren till den andra parten, genom att hänvisa till leveransvillkoren på brev och fakturapapper, genom att hänvisa till leveransvillkoren på offerten, prislista, webbplats eller orderbekräftelse.

 

2: Om inte annat skriftligen överenskommits anses leveransvillkoren ha accepterats av de inblandade parterna. Avvikande bestämmelser måste uttryckligen avtalas skriftligen.

 

3: Ett avtal anses ha ingåtts om säljarens erbjudande har beställts och betalats av köparen. Om avtalet har fastställts skriftligen, gäller det skriftliga dokumentet.

 

Artikel 2 - produkter, material och hållbarhet

1. VitexNatura-produkter monteras manuellt av färska och levande material. Som ett resultat förbehåller sig VitexNatura rätten att göra ändringar i design, produktion och material utan föregående samråd med köparen.

 

Artikel 3 - Erbjudanden:

1. Alla erbjudanden som görs muntligt eller i prislistor, Internet, dagstidningar eller veckotidningar, tidskrifter, meddelanden, brev, faxmeddelanden och e-postmeddelanden från eller på uppdrag av VitexNatura med avseende på priser, offert, leveransvillkor etc. är helt utan förpliktelser och för VitexNatura på inget sätt alls. bindande, såvida inte annat uttryckligen anges.

 

2. Avtal som kan eller inte kan ha ingåtts genom mellanhänder blir endast bindande efter skriftlig bekräftelse via e-post från VitexNatura.

 

3. Ändringar av det ursprungliga avtalet, oavsett karaktär, skriftligen eller muntligt av eller för den andra partens räkning som medför högre kostnader än vad som kan räknas med i offerten, kan den andra parten debiteras extra av VitexNatura. Du kommer att informeras om detta i förväg.

 

Artikel 4 - Leverans Leveranstid

:
Överenskomna leveranstider iakttas av VitexNatura så mycket som möjligt, men överskridande av detta gör inte VitexNatura ansvarigt och ger inte rätt att häva avtalet.

Force majeure:
1. VitexNatura ansvarar inte för skada på köparen till följd av bristande leverans.
2. På grund av force majeure, inte inom 48 timmar efter avtalat leveransdatum, måste VitexNatura informera köparen om detta så snart som möjligt via fax / e-post eller telefon med skriftlig bekräftelse, utan att vara skyldig att betala någon ersättning.
3. Vid force majeure - efter samråd med köparen - kan VitexNatura säga upp avtalet eller avbryta leveransen till det ögonblick då force majeure-situationen upphör att existera.
4. Om leveransen försenas med mer än tio dagar vid avstängning, har köparen rätt att skriftligen meddela att han anser att köpeavtalet är upplöst. Följande liknande omständigheter betraktas som force majeure:
- Sen eller kvalitativt oacceptabel leverans från ett eller flera leverantörsföretag.
- Hindrande åtgärder från regeringen.
-Komplett eller partiell strejk eller fel i den interna och externa transportanordningen.
Upplopp och andra störningar som förhindrar att avtalet genomförs i rätt tid.
-Helt eller delvis stagnation i produktionsapparaten för - eller strejker eller uteslutningar i företaget eller i det som varor erhålls från råvaror eller produkter.
-Störningar i internetdatorer och / eller telefonanslutningar som stagnerar beställningar via internet.

 

Artikel 5 - Leverans

1. Leverans anses alltid ske på kundens adress och sker på hans / hennes bekostnad.

2. Om inte avtal har ingåtts om detta mellan VitexNatura och kunden väljs väg och transportmedel så vitt vi vet.

3. Eventuella försäkringskostnader är på köparens bekostnad.

 

Artikel 6 - Förpackning och transport

VitexNatura har rätt att ta ut de faktiska kostnaderna för förpackning och transport över försäljningspriset.

 

Artikel 7 - Betalning

1. Försäljningen sker mot förskottsbetalning eller, såvida inte avtalats efter mottagande av fakturan, i vilket fall betalning måste göras inom 14 dagar från fakturadatum utan avdrag för rabatt och utan kvittning.

Du kan betala på vår webbplats på följande sätt. Vi accepterar följande betalningsmetoder:

- Betalning i förskott

- Idealisk (internetbank)

1. På kontot (endast med kundnummer och skriftligt överenskommet)

2. Om detta villkor överskrids, anses köparen vara som standard i drift lagstiftning och VitexNatura har rätt att ta ut det lagstadgade räntan från det ögonblick som deklarerar att köparen är i fallissemang, utan att det påverkar de ytterligare rättigheter som tillkommer VitexNatura.

 

Artikel 8 - Retention

av titeln förblir alla levererade produkter VitexNaturas egendom tills de har betalats till fullo.

 


Artikel 9 - Klagomål

1. De produkter som ska levereras måste uppfylla de normalt gällande kvalitetsnormerna.

2. Klagomål avseende synliga brister i levererade produkter måste rapporteras till VitexNatura omedelbart efter upptäckten eller i vilket fall som helst inom 24 timmar efter mottagandet, via fax / e-post eller telefon.

3. Klagomål som rör en viss leverans påverkar inte tidigare eller senare leveranser och ger inte rätt att vägra betalning för relevant eller tidigare eller senare leverans.

4. Brister i en del av det levererade varan berättigar inte köparen att avvisa hela den levererade satsen.

 

Artikel 10 - Tillämplig lag / tvister

1. Alla avtal för vilka dessa Allmänna villkor, helt eller delvis, regleras av nederländsk lag.

2. Alla tvister (även de som endast anses vara sådana av en av parterna) beträffande eller som härrör från de avtal som ingåtts mellan VitexNatura och en köpare etablerad utomlands som dessa villkor gäller kan avgöras av den nederländska domstolen, som har jurisdiktion. är det område där VitexNatura ligger.

3. Om du anser att du som konsument inte har behandlats ordentligt och en tvist har uppstått kan du skicka detta till tvistkommittén via ODR-plattformen http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Artikel 11 - Personlig data

1. Dina uppgifter vi behöver för att kunna behandla dina beställningar och betalningar. Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part.

 

Artikel 12 - Slutbestämning

1. I fall som inte föreskrivs i dessa villkor är nederländsk lag också tillämplig.

2. Om någon del av någon bestämmelse i dessa villkor verkar strida mot några obligatoriska bestämmelser i nationell eller internationell lag, kommer den att betraktas som inte överenskommen och dessa villkor kommer att fortsätta att binda de andra parterna.

3. Ångerrätt

 

Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportören, tar det senaste godet fysiskt. För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att säga upp avtalet genom ett entydigt uttalande (till exempel skriftligt per post eller e-post). Du kan använda detta uttagsformulär för detta, men du är inte skyldig att göra det. Du kan också skicka detta formulär eller något annat tydligt formulerat uttalande via e-post till info@vitexnatura-wholesale.com. Om du använder detta alternativ skickar vi omedelbart en bekräftelse på mottagandet av din avbokning via e-post.

Produkten kan endast returneras om produkten fortfarande är oanvänd i den ursprungliga, oskadade och oöppnade förpackningen som returneras (produkten kanske inte har använts och måste fortfarande vara säljbar; kunden kan se produkten, men inte bryta förslutningen från förpackning eller tas i bruk). Du bär kostnaderna för returfrakten själv. Produkten måste vara oskadad och komplett och kan skickas i originalförpackningen med tillräcklig porto till:

Leveransadressen för varor och retursändningar skickas till dig på begäran.

 

Konsekvenser av tillbakadragandet

Om du säger upp avtalet får du alla betalningar som du har gjort fram till dess, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella extra kostnader som följer av ditt val av en annan leveransmetod än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss) utan fördröjning inom 14 dagar efter mottagandet av varorna från oss. Vi väntar med återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna.

De enda villkoren är att artikeln är oskadad, oanvänd och returneras i originalförpackningen. När du returnerar artikeln är det viktigt att du skriftligen anger till vilket kontonummer vi kan återbetala dina pengar, namnet på det här kontonumret och mottagarens hemvist. Bifoga också fakturan för artikeln i kuvertet. Kostnaderna för returförsändelsen bärs av köparen. VitexNatura returnerar ditt inköpsbelopp inom 14 dagar, inklusive de fraktkostnader som du har betalat enligt fakturan.

Vi uppmärksammar din ångerrätt. Om du använder din ångerrätt gör du det genom att returnera produkten inom avkylningsperioden (14 dagar) eller genom att skicka ett uttalande till oss inom avkylningsperioden (14 dagar). Vi returnerar hela inköpsbeloppet till dig inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Om du använder din ångerrätt måste du som konsument leverera produkten och förpackningen till oss i deras ursprungliga skick.

 

När du returnerar din beställning återbetalar vi de belopp som du betalat. Så även frakt- och betalningskostnader som du har haft vid beställningen. Själva returen sker på kundens bekostnad.

 

Avbokningsformulär. (*) Stryk ut det som inte gäller.


(Fyll bara i och skicka tillbaka detta formulär om du vill säga upp avtalet)

Till kontoret ADRESS: VitexNatura, Stuwweg 22. 6219NB Maastricht - Nederländerna. info@vitexnatura-wholesalen.com

Observera att detta inte är en leveransadress för varor. Leveransadressen för varor och returprodukter skickas till dig på begäran.

 


Jag / Vi * delar (*) meddelar härmed att jag / vi (*)

återkallar vårt avtal om försäljning av följande varor (*):

 

Beställt den (*) / Mottagen den (*):

-

 

Beställningsnummer (ska vara finns på fakturan, mottagandet och avsändningsbekräftelsen):

-

 

Namn / namn på konsument (er):

-

 

Adress till konsument (er):

-

 

Konsument (er) underskrift (endast om detta formulär skickas på papper)

-

 

Datum

(Ladda ned Allmänna villkor som PDF.)

Prisvärd tandimplantat

Health & Aesthetics

Varukorg

Inga artiklar i varukorgen.

Le Serail Marseille tvålflingor

Le Serail Marseille tvål

Turkiska viner

© 2008 - 2024 VitexNatura Naturligt friskt! | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore